Øvrig rådgivning

Vi bistår gerne i andre typer af sager, eksempelvis hvis du er indblandet i en tvist, eller hvis du har behov for bistand til tinglysning af dokumenter. Det kan tænkes at din bank eller realkreditinstitut stiller krav om ændringer i tingbogen eller servitutter på din ejendom. Det kan også være, at I som forening (ejerforening, andelsboligforening eller anden type forening) skal have tinglyst vedtægter, ændringer til vedtægter eller andre tinglysningsopgaver.

Er du indblandet i en tvist, behøver det dog ikke at ende som en retssag. Ved sagens start vurderer vi din retsstilling og rådgiver om, hvad vi finder er den bedste løsning for dig. Vi meddeler dig også, såfremt vores vurdering er, at sagen ikke bør føres.

Såfremt en retssag ikke kan undgås, rådgiver vi også om dine muligheder for eventuelt at opnå fri proces eller retshjælpsdækning via din forsikring til dækning af sagens omkostninger.

Kontakt os og forelæg din sag for os, så vurderer vi, om vi kan bistå dig, samt i bekræftende fald, hvorledes vi kan løse opgaven bedst muligt for dig.